Naše vize

Naší vizí je vytvoření prostoru pro společenství člověka s dalším člověkem, se sebou samým a prohloubení vztahu s přírodou.

Poslání camphillského společenství v Českých Kopistech

"Na soutoku dvou řek v úrodné krajině postižené svou minulostí vytváříme fyzický i duchovní domov pro společenství lidí. Zde je prostor pro smysluplnou tvůrčí práci, biodynamické hospodaření, setkávání i rozvoj lidí a myšlenek. Toto společenství léčí člověka a Zemi a svým konáním navazuje na práci Rudolfa Steinera a Karla Königa."

V návaznosti především na práci Karla Königa a Rudolfa Steinera si přejeme:

  • Vytvářet životní prostor pro spolužití lidí s běžnými i speciálními potřebami.
  • Vycházet v našem přístupu z duchovně-vědeckého pohledu na lidskou bytost a svět kolem nás.
  • Žít smysluplnou prací pro svět a v aktivním kontaktu s ním, hledajíc tím životní naplnění každého jednotlivého člověka. O to se snažit se smyslem pro krásu a pravdivost.
  • Nechávat naše úsilí prostupovat ozdravující silou svobodného křesťanství.

Naše společenství nabízí a poskytuje sociální službu Chráněné bydlení. Poslání této služby je nedílnou součástí poslání spolku Camphill na soutoku jako celku.
Vnímáme,

  • že každý člověk má co dát – je tedy vždy možné vzájemné obohacení.
  • že nedokonalost je specifikum člověka a učíme se ji přijímat, poznávat a vítat, a to s vědomím možného vývoje – to nám umožňuje být v atmosféře společného učení se
  • že rovnocenný přístup posiluje v každém člověku jeho vnitřní zdroj moudrosti, růstu, sebevědomí a schopnosti se vypořádat s těžkostmi života.

Proto se snažíme přistupovat rovnocenně ke každému člověku a vzájemně se respektovat.
Víme, že je to spíše cesta než cíl, protože lidskost, jak ji vnímáme, je v nás zastíněna mnohými vrstvami a mír, či nenásilí, jež je jí přirozené, se vynořuje jako její přirozený (ve smyslu “ne vynucený”, “dobrovolný”) projev jenom pozvolna. Přesto máme za to, že se vyplatí, neustále se o to pokoušet.